Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Cơ sở pháp lý Điều 134 BLHS quy định: “1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ...

Xem Chi Tiết

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh được pháp luật quy định như thế nào?

1. Cơ sở pháp lý Điều 135 BLHS 2015 quy định như sau: “1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ ...

Xem Chi Tiết

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội được pháp luật quy định như thế nào?

1.Cơ sở pháp lý Điều 136 BLHS 2015 quy dịnh như sau: “1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương...

Xem Chi Tiết

Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ được pháp luật quy định như thế nào?

1.Cơ sở pháp lý “1. Người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổ...

Xem Chi Tiết

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác được pháp luật quy định như thế nào?

1.Cơ sở pháp lý Điều 139 BLHS 2015 quy định: “1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp...

Xem Chi Tiết

Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề nghiệp hoặc quy tắc hành chính được pháp luật quy định như thế nào?

1. Cơ sở pháp lý Điều 139 BLHS 2015 quy định như sau: “1.Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vi phạm quy tắc nghề...

Xem Chi Tiết

Tội vô ý làm chết người theo quy định của Bộ luật hình sự 2015

Cơ sở pháp lý Điều 128 Bộ luật hình sự 2015 quy định: “1. Người nào vô ý làm chết người, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 01 nă...

Xem Chi Tiết

Tội hành hạ người khác

Cơ sở pháp lý      Điều 140 BLHS 2015 quy định: “1. Người nào đối xử tàn ác ho...

Xem Chi Tiết

Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi

Cơ sở pháp lý Điều 142 BLHS 2015 quy định:  “1. Người nào thực hiện một tr...

Xem Chi Tiết