THỦ TỤC THÀNH LẬP CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN

- Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp kể cả chức năng đại diện theo ủy quyền. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp. - V...

Xem Chi Tiết

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN

Công ty cổ phần đầu tiên ra đời trên thế giới là vào khoảng thế kỉ XVII. Đây là  phát minh của con người trong nền sản xuất xã hội. Với khả năng huy động vốn rộng rãi, cùng sự tham gia đông đảo của những nhà đầu tư, Công ty cổ phần là loại hình nhiều...

Xem Chi Tiết

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

Công ty hợp danh là loại hình công ty đối nhân, nghĩa là những công ty mà việc thành lập dựa trên sự liên kết chặt chẽ bởi độ tin cậy về nhân thân của các thành viên tham gia, sự hùn vốn là yếu tố thứ yếu. Đặc điểm của công ty hợp danh: ...

Xem Chi Tiết

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN

Công ty TNHH 1 thành viên tiếp tục là 1 sản phầm của sự pha trộn giữa 2 loại hình Doanh nghiệp: Công ty TNHH và Doanh nghiệp tư nhân. Về bản chất nó chính là doanh nghiệp tư nhân, nhưng lại có những ưu điểm vượt trội hơn so với Doanh nghiệp tư nhân: Chủ doanh nghi...

Xem Chi Tiết

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Công ty Trách nhiệm hữu hạn (sau đây viết tắt là “TNHH”) là sản phẩm của hoạt động lập pháp, nghĩa là dựa trên ý tưởng của Nhà nước xây dựng 1 mô hình doanh nghiệp có sự pha trộn giữa tính chất đối nhân (như công ty hợp danh) và tính đối vốn (như công ...

Xem Chi Tiết

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Doanh nghiệp tư nhân là 1 trong các loại hình doanh nghiệp và được phân biệt với các loại hình như công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh bởi các đặc điểm: Là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản củ...

Xem Chi Tiết

THỦ TỤC THÀNH LẬP HỘ KINH DOANH

- Hộ kinh doanh có sử dụng từ mười lao động trở lên phải đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định. - Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện thực hiện nhiệm vụ đăng ký hộ kinh doanh Hồ sơ đăng ký thành lập: ...

Xem Chi Tiết

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP

Dưới đây LEVINA sẽ tư vấn cho bạn những tài liệu cần chuẩn bị để nộp tại Sở kế hoạch đầu tư: Thành phần hồ sơ: Thông báo thay đổi tên doanh nghiệp; Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đ...

Xem Chi Tiết

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN HỢP DANH

Thành phần hồ sơ: Thông báo thay đổi thành viên hợp danh; Bản sao hợp lệ Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên hợp danh mới. Với những chuy...

Xem Chi Tiết

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, THAY ĐỔI TỈ LỆ VỐN GÓP

Thành phần hồ sơ: Thông báo thay đổi tỉ lệ vốn góp; Quyết định và Bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với c...

Xem Chi Tiết