Không đội mũ bảo hiểm và không mang giấy tờ xe là hai lỗi phổ biến của người điều khiển xe máy khi tham gia giao thông. Căn cứ Điểm i Khoản 3 Điều 6 Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông quy định như sau:

“Điều 6. Xử phạt người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy vi phạm quy tắc giao thông đường bộ

3. Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

i) Người điều khiển, người ngồi trên xe không đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” hoặc đội “mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy” không cài quai đúng quy cách khi tham gia giao thông trên đường bộ;”

Còn đối với hành vi không mang giấy tờ xe tại Điểm c, Khoản 2, Điều 21 Nghị định 46/2016/NĐ-CP có quy định:

“Điều 21. Xử phạt các hành vi vi phạm quy định về điều kiện của người điều khiển xe cơ giới

2. Phạt tiền từ 80.000 đồng đến 120.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

c) Người điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô không mang theo Giấy phép lái xe, trừ hành vi vi phạm quy định tại Điểm b Khoản 5, Điểm c Khoản 7 Điều này”.

Như vậy, mức phạt đối với hành vi không đội mũ bảo hiểm từ 100.000 đồng đến 200.000 đồng và không mang giấy tờ xe khi điều khiển xe máy 80.000 đồng đến 120.000 đồng.