Team Avatar

Ngô Thị Thanh

Luật sư Ngô Thị Thanh
– Trưởng Phòng tư vấn cấp phép và doanh nghiệp
– Tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
– Tư vấn đấu thầu; Lập hồ sơ thầu, Hồ sơ yêu cầu, Đánh giá lựa chọn nhà thầu…
– Tư vấn ISO: 9001; 14000; 22000…
– Tư vấn ĐTM (đánh giá tác động môi trường), lập báo cáo tác động môi trường
– Tư vấn xin giấy chứng nhận đầu tư, thủ tục visa, giấy phép lao động …
– Tư vấn cấp chứng chỉ y, dược; Giấy phép nhà thuốc đạt GPP, phòng khám đông y, đa khoa…
– Tư vấn Hồ sơ Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân…
– Tư vấn Hồ sơ Đăng tải thông tin nhà thầu trên mạng đấu thầu quốc gia…
– Đào tạo các khóa học: đấu thầu, quản lý dự án, an toàn lao động, ….

Liên Hệ Với Tôi