Bộ luật lao động năm 2012 ra đời với nhiều điều khoản bảo vệ tối đa quyền lợi của người lao động. Một trong số đó chính là quy định về vấn đề tăng ca, làm thêm giờ.

Điều 106 Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định về làm thêm giờ như sau:

“1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.”

Như vậy, nếu muốn người lao động tăng ca doanh nghiệp phải được sự đồng ý của người lao động, hơn nữa còn phải đảm bảo số giờ làm thêm không vượt quá 50% số giờ làm việc bình thường trong cùng một ngày (ví dụ nếu thời gian làm thông thường là 8 tiếng thì thời gian tăng ca không được quá 4 tiếng), không quá 48h/ tuần.

Riêng người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (theo danh sách của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đưa ra) thì không quá 06 giờ/ngày.

Hơn nữa, mức lương của người lao động khi làm tăng ca phải cao hơn mức bình thường, cụ thể, mức ít nhất bằng 150% áp dụng với làm thêm vào ngày thường; mức ít nhất bằng 200% áp dụng với làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần; mức ít nhất bằng 300% áp dụng với làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết, ngày nghỉ có hưởng lương. (Thông tư 23/2015/TT-BLĐTBXH)

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: