Nhằm đáp ứng nhu cầu của các Doanh nghiệp, Công ty luật LEVINA mang đến các dịch vụ pháp lý tốt nhất tới Quý khách hàng bởi đội ngũ luật sư, chuyên viên giàu kinh nghiệm, nhiệt tình và trách nhiệm. Cụ thể, trong lĩnh vực doanh nghiệp, LEVINA cung cấp các dịch vụ sau:

  • Thành lập doanh nghiệp tư nhân, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Công ty hợp danh, thủ tục đăng ký đầu tư…
  • Tư vấn thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, thay đổi thông tin chi nhánh, văn phòng đại diện;
  • Tư vấn các việc cần làm ngay sau khi thành lập doanh nghiệp;
  • Tổ chức lại doanh nghiệp (Chia, tách, mua bán, sáp nhập doanh nghiệp …), thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh hoặc xin cấp Giấy phép đầu tư sửa đổi và các thủ tục sau khi cơ cấu lại;
  • Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty TNHH sang công ty cổ phần, từ công ty TNHH 1 thành viên sang công ty TNHH 2 thành viên….;
  • Thủ tục giải thể và thanh lý doanh nghiệp;
  • Tư vấn, xây dựng Quy chế quản lý tài chính doanh nghiệp và/hoặc các quy chế hoạt động riêng của doanh nghiệp theo yêu cầu;
  • Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên: Cung cấp ý kiến tư vấn liên quan đến hoạt động quản trị doanh nghiệp; Soạn thảo và/hoặc tư vấn soạn thảo các văn bản Quy chế quản lý doanh nghiệp như: Nội quy công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban điều hành, Ban Kiểm soát…

Liên hệ với Luật LEVINA để có thể sử dụng những dịch vụ pháp lý hiệu quả nhất.

HỎI ĐÁP LIÊN QUAN