Quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động vốn luôn tiềm ẩn những mâu thuẫn do sự đối lập về quyền lợi của các bên. Người lao động không được đóng bảo hiểm đầy đủ; Kỉ luật lao động như thế nào mới là đúng trình tự thủ tục? Khi nào thì được phép sa thải người lao động?….

Tất cả những vướng mắc trên Quý khách hàng sẽ tìm thấy câu trả lời khi tìm đến Công ty luật LEVINA. Dịch vụ của Chúng tôi trong lĩnh vực này gồm những hoạt động cơ bản sau:

  • Tư vấn soạn thảo Hợp đồng lao động;
  • Tư vấn quản lý lao động, xây dựng thang bảng lương, xây dựng Nội quy, Quy chế nội bộ Doanh nghiệp;
  • Chế độ lao động đối với lao động nữ;
  • Tư vấn xử lý kỉ luật lao động;
  • Tư vấn giải quyết tranh chấp trong quan hệ lao động;
  • Tư vấn giải quyết các chế độ cho người lao động;
  • Vấn đề an toàn lao động, vệ sinh lao động
  • Khen thưởng và kỷ luật trong doanh nghiệp
  • Tư vấn cắt giảm lao động, cho thôi việc, tạm ngừng công việc…

Và các vấn đề lao động khác…….