Mang biển số xe là điều kiện để các phương tiện được tham gia giao thông, biển số xe phải được làm bằng chất liệu kim loại và có ký hiệu bảo mật để cơ quan nhà nước có thẩm quyền có thể dễ dàng thực hiện quản lý phương tiện (Điều 31 Thông tư số 15/2014/TT-BCA quy định về đăng ký xe)

Theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 15/2014/TT-BCA thì trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày mua xe, các chủ sở hữu phương tiện xe cộ đều phải thực hiện trách nhiệm đăng ký xe và cấp biển số của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Quá thời hạn 30 ngày trên mà không thực hiện việc đăng ký để cấp biển số thì sẽ bị coi là hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông và bị xử lý theo đúng quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông:

Đối với phương tiện giao thông là xe ô tô, mức phạt tiền sẽ từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng cho hành vi lưu thông mà không gắn biển số xe. Ngoài ra người điều khiển phương tiện còn phải chịu hình phạt bổ sung là giao nộp Giấy phép lái xe cho cơ quan có thẩm quyền trong thời gian từ 1 tháng đến 3 tháng.

Đối với phương tiện giao thông là xe máy, mô tô (kể cả các xe khác tương tự):  Mức mức phạt tiền sẽ là 300.000 đến 400.000 đồng cho hành vi lưu thông mà không gắn biển số xe.

Đối với các loại xe thô sơ mà theo quy định bắt buộc phải đi đăng ký và gắn biển số: Mức phạt tiền sẽ là 50.000 đồng đến 60.000 đồng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN: